Baremación provisional fase de concurso proceso inspector promoción interna

Inspector promoción interna
martes, 29 Novembro, 2022

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG núm. 216 de 14 de novembro),  que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade  nos corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector,  convocados pola Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 190 do 05/10/2022)