Ampliación prazas convocadas policía mobilidade e acceso libre

xoves, 8 Setembro, 2022

Resolución do 7 de setembro de 2022 pola que se modifica a relación de prazas convocadas nos procesos convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladora e sen convocan o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía

 

Proceso de acceso por oposición libre

Código PR461B (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 18/08/2022 ao 14/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 71

 

Proceso de provisión por mobilidade: 

Código PR461D (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 18/08/2022 ao 14/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 20