Biblioteca

xoves, 18 Outubro, 2018

A biblioteca da Academia pon a disposición de alumnos e docentes todos os medios adecuados para a consulta e estudo a través do material bibliográfico co que conta.

Os fondos bibliográficos abarcan coleccións lexislativas, enciclopédicas, literarias e científicas, destinadas á finalidade formativa da Academia, especialmente dirixida ao dereito público e á seguridade e protección civil, con representación importante de revistas españolas especializadas.

Devanditos fondos están ordenados nos estantes da biblioteca, cunha clasificación dirixida a facilitar o acceso aos mesmos. Os fondos vanse actualizando, con novas adquisicións, en función das necesidades formativas e das modificacións lexislativas.

Etiquetas: 
Servizos e instalacións
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca