Convocatorias DOG

20/02/2019
Destinatarios:
Protección civil / Voluntariado, Profesionais emerxencias / Bombeiros / GES
Observacións:
RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de formación continua para os xefes ou responsables dos servizos de extinción de incendios e salvamento, xefes ou responsables dos grupos de emerxencias supramunicipais e xefes ou responsables dos servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia.
19/02/2019
Destinatarios:
Control de acceso
Observacións:
RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídosnas probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como a composición do tribunal cualificador, a data, a hora e o lugar de realización das probas