Segunda práctica do plan anual de adestramento regulamentario para a seguridade no manexo das armas