RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2019 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos ...

Data: 
luns, 18 Marzo, 2019
Recipients: 
Control de acceso
Observations: 
RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2019 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas mediante a Resolución do 29 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 212, do 7 de novembro).