RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2018 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal dos corpos da policía local dos concellos de Galicia