RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2019 pola que se convocan dúas edicións dun curso da titulación náutica Licenza de Navegación para persoal das agrupacións de voluntarios/as de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia.