RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2018 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a renovación da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas