RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN)

Data: 
xoves, 28 Febreiro, 2019
Recipients: 
Salvamento Socorrismo
Observations: 
RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), para licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas, coobxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seuexercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súainscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia