RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2019 pola que se publica o plan de formación para o segundo semestre do ano 2019 para o persoal da Unidade da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA)