Resolución do 18 de xullo de 2019 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal dos corpos de Policía Local dos concellos de Galicia