RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2018 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal dos corpos da Policía Local dos concellos de Galicia