RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2019 pola que se publica o plan de formación para o primeiro semestre do ano 2019 para o persoal da Garda Civil con destino en Galicia.