RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de formación continua para os xefes dos servizos de extinción de incendios e salvamento, xefes dos grupos de emerxencias supramunicipais e xefes dos servizos municipais de protección civil.

Data: 
mércores, 20 Febreiro, 2019
Recipients: 
Protección civil / Voluntariado
Profesionais emerxencias / Bombeiros/GES
Observations: 
RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de formación continua para os xefes ou responsables dos servizos de extinción de incendios e salvamento, xefes ou responsables dos grupos de emerxencias supramunicipais e xefes ou responsables dos servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia.