RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2019 pola que se convoca a primeira práctica do plan anual de adestramento regulamentario para a seguridade no manexo das armas.