RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos descentralizados para realizar 12 edicións do curso básico de protección civil