RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2019 pola que se convocan cursos de formación continua para os servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónom

Data: 
luns, 8 Xullo, 2019
Recipients: 
Protección civil / Voluntariado
Profesionais emerxencias / Bombeiros / GES
Observations: 
RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2019 pola que se convocan cursos de formación continua para os servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de emerxencias supramunicipais e servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia.