Procesos

2023

2022

RESOLUCIÓN do Tribunal designado pola Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 187 de 30 de setembro), que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 156 do 18/08/2022), pola que se fai publica a baremación provisional da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna, con indicación da puntuación obtida polas distintas persoas aspirantes en cada epígrafe, de acordo co disposto na base 5.1 e de conformidade co Anexo IV da convocatoria que recolle o baremo de méritos aplicable ao proceso de promoción interna.

RESOLUCIÓN do Tribunal designado pola  Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 187 de 30 de setembro), que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 156 do 18/08/2022), pola que se fai publica a baremación provisional da fase de concurso do proceso de provisión por mobilidade, con indicación da puntuación obtida polas distintas persoas aspirantes en cada epígrafe, de acordo co disposto na base 6.1 e de conformidade co Anexo V da convocatoria que recolle o baremo de méritos aplicable ao proceso de provisión por mobilidade.

 

Convocatoria  do proceso selectivo de acceso por promoción interna e do proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

 

Proceso de acceso por promoción interna

Código PR461C (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 23/08/2022 ao 19/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 17

 

Proceso de provisión por mobilidade: 

Código PR461H (sede.xunta.gal)

Prazo de presentación de solicitudes: Do 23/08/2022 ao 19/09/2022

Taxas: 33,13€ (ver exencións e bonificacións da taxa)

Prazas convocadas : 4