Garda civil

A Garda Civil é un Corpo de Seguridade Pública de natureza militar e ámbito nacional que forma parte das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

A súa orixe remóntase ao 28 de marzo de 1844 cando, por Real Decreto, se crea a Garda Civil como un “corpo especial de forza armada de Infantería e Cabalería”, coa “denominación de Gardas Civís”.

Depende do Ministerio do Interior en canto a servizos, retribucións, destinos e medios, e do Ministerio de Defensa en canto a ascensos e misións de carácter militar.

Ademais, atende as necesidades do Ministerio de Facenda relativas a Resgardo Fiscal do Estado, e vela polo cumprimento das normas e regulamentos relacionados cos diferentes órganos da Administración Central, a Autonómica e a Local.

O 16 de novembro de 2015 publicábase no Boletín Oficial do Estado a Resolución do 4 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio do Interior, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para a colaboración en materia de formación e actualización do persoal dos Corpos de Seguridade do Estado destinados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Desta forma, a Academia ampla a formación, ademais da os colectivos históricos como a policía local e a policía autonómica (UPA), á Garda Civil que exerce as súas funcións na CCAA en todas aquelas actividades que de mutuo acordo desexan realizar.

Con este convenio complétase a formación dos colectivos que compoñen as Forzas e Corpos de Seguridade, ao incluír o mesmo tamén á Policía Nacional.

Cursos relacionados

562 resultados obtidos para a busca de... Garda civil
Semipresencial (en liña + presencial) 21/06/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 19/06/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 18/06/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 10/06/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 06/06/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 04/06/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 30/05/24
Pontevedra
Estrada, A
Semipresencial (en liña + presencial) 27/05/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 21/05/24
Pontevedra
Estrada, A
Semipresencial (en liña + presencial) 20/05/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 13/05/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 26/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 25/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 25/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 24/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 23/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Presencial 08/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Semipresencial (en liña + presencial) 02/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Semipresencial (en liña + presencial) 01/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Semipresencial (en liña + presencial) 01/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Semipresencial (en liña + presencial) 01/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Semipresencial (en liña + presencial) 01/04/24
Pontevedra
Estrada, A
Amosar 9 | 18 | 36

Instagram

Material
multimedia