Procesos de Control de Acceso

2019

Probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

O próximo 19 de febreiro publicarase no DOG a Resolución do 11 de febreiro de 2019 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como a composición do tribunal cualificador, e a data, a hora, e o lugar de realización das probas.

As probas terán lugar o vindeiro día 23 de febreiro de 2019, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:  ás 12:00 h.

Proba psicolóxica: ás 13:30 h.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xúizo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

2018

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, convocadas pola Resolución do 20 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 3 de maio).

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar, no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A) que se publicou como anexo II na Resolución do 20 de abril de 2018 (DOG núm. 85, do 3 de maio), xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

APELIDOS E NOME

Abad Vázquez, María Jose

Abal Diego, David

Abellan Saenz del Castillo, Ander

Arias López, Ivan

Barros Meis, Salvador

Blanco Rumbo, Juan Manuel

Boquete Rodríguez, José Manuel

Bures Soto, Ramón

Cabanas Lareo, David

Camiña Souto, Yago

Campos Martínez, Pedro

Carrera Matías, Isabel

Castro García, Denis

Conde Ferreira, Patricia

Costas Monteiro, Iago

Crispín Riveiro, Antía

Diez Fernández, Pablo

Feal Blanco, Aitana

Fernández Gómez, Adrian

Fernández Pacio, Alfonso

Fernández Pazos, Angel Joaquín

Fernández Pereira, Jonatan

Ferreira Vila, Carlos

Fortes Dias, Joao Bernardo

Fraga Lavia, Kenneth

Gómez Sousa, Manuel

Gómez-Ulla Fojo, Carlos

González Izard, Pablo

González Lozano, Javier

González Trasancos, Juan Carlos

González Tuñas, Salvador Manuel

Guerreiro Pantaleón, Ana

Insagaray Olivera, Sebastian

Jamardo Rodríguez, Esteban

Lage Filgueira, Roberto

Laíño Romero, Raquel

Lamas Dávila, Cesar

Lamas España, Yolanda

Letcher Dakudzi, Christopher

López Alvarez, José Luis

López Fernández, Pablo

Losada Menacho, Jonathan

Manteca Ramos, Carlos

Maradin , Ionel Cristi

Mariño Docampo, José

Martínez Patiño, Sol Sergio

Moliner Veiga, Manuel Andres

Monasterio Portela, Ramon

Mouris Penido, Pablo

Mulero Garcia, Natan

Novas Paulos, Iván

Parada Romero, Boris Hugo

Pérez Garcia, Ruben

Pérez Rios, Fernando Jose

Pérez Viejo, Pablo

Pesqueira Méndez, Rosa María

Pino Suárez, Oscar

Pintor March, Gabriel

Prada Gutiérrez, Juan

Prol Hernández, Victorino

Rego Payo, Ivan

Rey Botana, Abel

Reyes Díaz, Marcial

Riera Permuy, Laura Beatriz

Rivera Fernandez, Francisco Ramón

Rivera Martínez, Raúl

Rivera Piñeiro, Jesús

Rodríguez Sánchez, Beatriz

Romero Abal, Yolanda

Rosendo Iglesias, Fernando

Rubianes Meléndez, Dionisio

Sangiovanni Lorenzo, Joaquín

Somoza Sampedro, Alejandro

Sorga Souto, Manuel

Trapote González, Maria Blanca

Ucha Fernández, Simon

Valera Perea, Santiago

Varela Marrozos, Beatriz

Vázquez Díaz, Miguel

Vázquez Fernández, Tania

Viéitez Lorenzo, Ricardo

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, convocadas pola Resolución do 20 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 3 de maio).

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude dirixida á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, axustada ao modelo normalizado (código PR473B) que figura na resolución de convocatoria, xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

 

APELIDOS E NOME

Alvarellos Toucedo, Marcos

Casal Vidal, Manuel

Castillo González, Manuel

Castro Núñez, Manuel

Díaz Rifon, Jorge Juan

Escudero Castro, Ricardo

Fernández Llano, Oscar Serafin

Formoso Rodríguez, Victor

González González, Alejandro

González González, Pablo

González López, Daniel

Junquera Moreso, Virgilio

Lista Arias, José Manuel

López Huerva, Juan Francisco

Lorenzana Bargueiras, Andrés Jesús

Mera Cao, Carlos

Núñez Pol, José Manuel

Rey Domínguez, Daniel

Rodríguez Amaral, Manuel

Rodríguez Castro, Javier

Román López, Yerai

Román Vázquez, Jose Maria

Rúa Iturburo, Diego Fabian

Sabio Tojeiro, David

Salvador López, Jesús

Silva Toucedo, José Manuel

Vila González, José Manuel

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.122 do mércores 27 de xuño de 2018 a relación definitiva de excluídos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o vindeiro día 6 de xullo, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 09:30 horas

Proba psicolóxica:

Ás 11:30 horas

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Para consultar a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

Os aspirantes excluídos dispoñerán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (24 de decembro de 2018), para emendar o defecto que motivou a exclusión.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos motivo de exclusión serán excluídos definitivamente.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.122 do mércores 27 de xuño de 2018 a relación definitiva de excluídos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o vindeiro día 6 de xullo, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 09:30 horas

Proba psicolóxica:

Ás 11:30 horas

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Para consultar a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.110 do luns 11 de xuño de 2018 a relación provisional de excluídos/as ás probas para a renovación da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Para consultar a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.122 do mércores 27 de xuño de 2018 a relación definitiva de excluídos/as ás probas para a renovación da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización da proba, que terá lugar o vindeiro día 6 de xullo na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba psicolóxica:

Ás 13:00 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Para consultar a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.122 do mércores 27 de xuño de 2018 a relación definitiva de excluídos/as ás probas para a renovación da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización da proba, que terá lugar o vindeiro día 6 de xullo na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba psicolóxica:

Ás 13:00 horas.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Para consultar a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.

A Academia Galega de Seguridade Pública publicou no DOG núm.110 do luns 11 de xuño de 2018 a relación provisional de excluídos/as ás probas para a renovación da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Para consultar a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as visualice os arquivos que se anexan.