2º Curso CM de Emerxencias e Protección Civil 2019/2020

Curso: Ciclo Medio de técnico en emerxencias - 2º curso

Tipo: Ciclo Medio

Horas lectivas: 597

Data inicio: 17/09/2019

Data fin: 19/06/2020

Aula: 8

Horario: Luns e mércores: 8:45-14:25 / Martes e xoves: 8:45-19:00 / Venres: 11:30-14:25

 

Contido:

MP1529. Vixilancia e intervención operativa en incendios forestais. Duración: 210 horas.

MP1531. Intervención operativa en sucesos de orixe natural, tecnolóxico e antrópico. Duración: 193 horas.

MP1533. Inspección de establecementos, eventos e instalacións para a prevención de incendios e emerxencias. Duración: 70 horas.

MP1534. Coordinación de equipos e unidades de emerxencias. Duración: 104 horas.

 

Listaxe de alumnos